Hỏi: Con trai tôi được bà T. nhận làm con nuôi, đã đăng ký tại UBND xã. Cách đây 3 năm, bà T. và con tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Vừa qua, gia đình họp bàn chia thừa kế căn nhà của bà T. thì con tôi không được chia di sản, trong lúc một người con đẻ của bà đã chết trước đây 5 năm lại được chia phần. Xin hỏi việc chia thừa kế này được quy định thế nào, có phải con nuôi thì không được thừa kế không?

Dương Mỹ Ngân (xã Vạn Thắng)

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Dân sự, trong trường hợp người chết không để lại di chúc thì di sản được chia theo pháp luật. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo hàng thừa kế, trong đó hàng thừa kế thứ nhất, gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Như vậy, con của ông và bà T. có quyền thừa kế di sản của nhau. Tuy nhiên, hai người chết trong vụ tai nạn giao thông thì được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước nên họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị.

Theo quy định về thừa kế thế vị, trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. Như vậy, người con đẻ của bà T. đã chết trước bà ấy thì nay con của người này (cháu bà T.) được phần thừa kế thế vị đó.