Hiện nay, các giao dịch về quyền sử dụng đất như: mua bán, thừa kế, tặng cho…đang diễn ra rất sôi động trên thị trường. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp các bên trong giao dịch đều nhận thức được hết tầm quan trọng của thủ tục kê khai, thực hiện các thủ tục hành chính về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giao dịch về quyền sử dụng đất của mình. Bài viết dưới đây, VPCC Ngô Văn Hoàn chia sẻ cách kê khai thuế khi sang tên sổ đỏ được cập nhật theo quy định mới nhất 2023.

Kê khai thuế sang tên sổ đỏ cụ thể gồm những loại gì?

Thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012 thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng bất động sản là một trong số các khoản thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần và thuế thu nhập cá nhân được thu theo từng lần phát sinh trong từng lần chuyển nhượng.

Trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không phải tất cả các nên phải chịu thuế thu nhập cá nhân mà chỉ bên phát sinh thu nhập (bên bán hay bên chuyển nhượng quyền mới là bên phải chịu thuế thu nhập cá nhân).

Hiện nay theo quy định của pháp luật về thuế, mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chuyển nhượng nhà đất là 2% giá chuyển nhượng hay cho thuê lại (quy định bởi khoản 2, điều 6 luật sửa đổi các luật về thuế và hướng dẫn chi tiết bởi Khoản 11 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại điều 17 thông tư 92/2015/TT- BTC).

Lệ phí trước bạ

Theo điều 6 nghị định 140/2016/NĐ- CP, khi mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì giá để tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Riêng trong 2 trường hợp:

  • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.
  • Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo quy định tại điều 6, nếu trong trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Mức thu lệ phí trước bạ hiện nay đối với chuyển nhượng nhà đất là 0.5%.

Một số loại phí, lệ phí khác

Trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất ở, nhà ở người sử dụng đất còn phải chịu các khoản chi phí khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành như: Lệ phí thẩm định hồ sơ, lệ phí hồ sơ kỹ thuật thửa đất, lệ phí trích lục bản đồ địa chính, lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận,…

Cách kê khai thuế khi sang tên sổ đỏ mới nhất hiện nay

Trình tự kê khai khi sang tên sổ đỏ được thự hiện như sau:

Bước 1: Kê khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Bộ hồ sơ kê khai gồm:

  • 02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân
  • 02 tờ khai lệ phí trước bạ
  • Đơn đăng ký biến động đất đai
  • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

Chuyển hồ sơ liên quan tới các loại thuế và lệ phí sang cho chi cục thuế hoặc cục thuế để tính toán tiền thuế, lệ phí cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Cục thuế gửi thông báo thuế cho người sử dụng sau khi đã tính toán

Bước 4: Người nộp hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp chứng cứ hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ ban đầu để hoàn thành bộ hồ sơ chuyển/ nhận quyền.

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính theo phiếu hẹn đã cấp cho người nộp hồ sơ.