Hiện nay, các giao dịch thế chấp tài sản là bất động sản, động sản được thực hiện phần lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, Văn phòng công chứng Ngô Văn Hoàn là đơn vị nhận được nhiều sự tin tưởng và tín nhiệm của các doanh nghiệp về dich vụ công chứng các hợp đồng thế chấp như: Ngân hàng VIETCOM BANK, VPBANK, BIDV,  AGRIBANK, SACOM BANK, VIETIN BANK,  GP BANK, …

Thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản tại Văn phòng công chứng và được cán bộ ngân hàng đăng ký giao dịch đảm bảo tại phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Quận, Huyện nơi có tài sản thế chấp.

Văn phòng công chứng Ngô Văn Hoàn thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp tài sản bao gồm:

– Hợp đồng thế chấp ô tô;

– Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư;

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất;

– Hợp đồng thế chấp nhà ở;

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

– Hợp đồng thế chấp tàu biển và các tài sản khác.

Ngoài ra, Văn phòng công chứng Ngô Văn Hoàn còn hỗ trợ sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân. Nhận ký ngoài trụ sở, tại nhà riêng, tại trại giam, bệnh viện…