Hỏi: Mẹ tôi mất năm 1995, sau đó 7 năm thì bố tôi mất. Năm 2014, hai người em của tôi được chính quyền cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích đất bố mẹ tôi để lại hơn 1.500m2. Tôi tìm hiểu được biết việc cấp sổ căn cứ vào di chúc của bố tôi để lại. Như vậy, trong số 8 anh em tôi thì 6 người không được quyền lợi gì. Xin hỏi việc thừa kế này đúng không, nếu quyền lợi của chúng tôi bị mất thì có thể đòi lại bằng cách nào?

Nguyễn Phương (TP. Nha Trang)

Trả lời: Theo nội dung thư của bạn, chúng tôi xin trao đổi như sau:

Thửa đất 1.500m2 là tài sản chung của bố mẹ bạn. Sau khi bà mất thì quan hệ thừa kế phát sinh đối với di sản của bà là một nửa khối tài sản đó. Trong trường hợp các cụ đều không còn thì những người thừa kế hàng thứ nhất lúc này là bố bạn và 8 người con. Di sản này chưa được chia thừa kế. Việc bố bạn tự lập di chúc để chuyển toàn bộ tài sản cho hai người con là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Chính quyền địa phương dựa vào di chúc đó để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai người là có sai sót.

Do mẹ bạn không có di chúc để lại nên các người con của bà được hưởng thừa kế phần tài sản bà để lại theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn có thể khiếu nại đến cấp chính quyền để yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hai người, tiếp đó làm thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định. Trường hợp khiếu nại hành chính không đạt được kết quả mong muốn, bạn có thể khởi kiện đến tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để được xem xét, giải quyết.
chi tiết hơn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ đầy đủ nhất.
web: vpccngovanhoan.vn
hotline: 0985508779